Sex Work Regulations in Germany

Posts tagged “проституция

Лъжи и истини за германския закон за проституцията

Please click here to read the English version of “Lies & Truths about the German Prostitution Act”. Se il vous plaît cliquez ici pour lire la version française de “Mensonges & Vérités autour de la Loi Allemande sur la Prostitution”. Clicca qui per leggere la versione italiana di “La Legge Tedesca sulla Prostituzione: Bugie e Verità”.

Въведение за незапознатите

Stamp from Deutsche Post AG from 2001, Pinocchio Source Wiki CommonsМитовете, които циркулират за германското законодателство за проституцията са идеален пример за това как когато повтаряш една лъжа многократно, тя започва да бъде приемана за „истина”. И тъй като противниците на проституцията и някои политици от други държави често използват Германия като пример за уж провала на легализацията на проституцията, списъкът по-долу разглежда някои от често срещаните твърдения за германския Закон за проституцията от 2002 година. Списъкът съвсем не е изчерпателен и информираните читатели няма да открият в него нищо ново. Единствената му цел е да предостави доказателства, които оборват погрешните представи и лъжите, които за съжаление твърде често се появяват в медиите и други източници.

Лъжа: Германия легализира проституцията през 2002 година.

Истина: Проституцията в Германия е легална през по-голямата част от 20ти век. Целта на Закона за проституцията от 2002 г. (ProstG) е да подобри юридическото и социалното положение на проституиращите и да премахне съществуващата дотогава представа за проституцията като нарушение на обществения ред. (more…)